Förvärv och avyttringar

Förvärv i Atlas Copco sker främst inom eller mycket nära redan befintliga kärnverksamheter. Samtliga förvärvade verksamheter förväntas bidra till att skapa ekonomiskt värde.

I listan nedan ses viktigare förvärv och avyttringar. För tidigare Atlas Copco-distributörer anges ingen omsättning. Klicka på länken för att se pressmeddelandet.

*Årlig omsättning och antal anställda vid tiden för förvärvet/avyttringen.

** Från och med 1 januari 2017 tillhör , Leybold, CSK, Capitol Research Equipment, Innovative Vacuum Solutions, Applied Plasma Systems och Edwards affärsområdet Vakuumteknik.

Gällande från och med den 17 juli 2017 har Bygg-och anläggningsteknik ändrat namn till Energiteknik.

Från och med 1 januari 2018 rapporterades affärsområdet Gruv- och bergbrytningsteknik som avvecklad verksamhet inom Epiroc AB. Epiroc AB noterade på Nasdaq Stockholm 18 juni, 2018.