Atlas Copco har slutfört förvärvet av Perceptron, ett amerikanskt bolag specialiserat på automatiserade mätteknikslösningar

21 dec 2020

Nacka, Sverige, den 21 december 2020: Med samtliga villkor för förvärvet uppfyllda har Atlas Copco slutfört förvärvet av Perceptron som offentliggjordes den 28 september 2020. Perceptron är en ledande leverantör av automatiserade mätteknikslösningar och har sitt säte i Plymouth, Michigan, USA.

Perceptron har cirka 300 anställda. Räkenskapsåret 2020 (avslutades den 30 juni) hade Perceptron intäkter på omkring 516 MSEK (62.3 MUSD).

Atlas Copco har betalat 7.00 USD per aktie, motsvarande ett rörelsevärde om 504 MSEK (60.8 MUSD), inkluderat nettokassa om 68 MSEK (8.2 MUSD). Förvärvet har genomförts genom nyttjande av Atlas Copcos likvida medel.

Genom Perceptrons position inom automatiserade mätteknikslösningar och visionsystem för robotpositionering, tillsammans med det nyligen genomförda förvärvet av ISRA VISION, skapar Atlas Copco ett starkt erbjudande inom visionsystem. Kunderna kommer att gynnas av ökat stöd i sin övergång till ”smart manufacturing” och flexibel automation.

Perceptron är efter slutförandet av förvärvet ett helägt dotterbolag till Atlas Copco och del av den nya division Machine Vision Solutions, under affärsområdet Industriteknik. Bolaget kommer att avnoteras från Nasdaq.
 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.