Atlas Copco har förvärvat en majoritetsandel av specialiserat uthyrningsbolag

3 maj 2021

Nacka den 3 maj 2021: Atlas Copco har förvärvat en majoritetsandel av det nederländska industriella ångpanneföretaget Eco Steam and Heating Solutions (E.K.S. HOLDING B.V.).

Eco Steam and Heating Solutions har sitt säte i Tilburg, i Nederländerna, och har 23 anställda.

Bolaget utvecklar, hyr ut och säljer specialgjorda industriella pannmonteringar anpassade för ”plug and play-installation”. Eco Steam and Heating Solutions servar europeiska kunder, huvudsakligen inom livsmedelsindustrin, stålindustrin, kemisk industri, läkemedelsindustrin samt inom energisektorn. 

“Eco Steam and Heating Solutions är ett ledande bolag inom sitt område i regionen,” säger Andrew Walker, affärsområdeschef för Energiteknik. ”Förvärvet är i linje med vår strategi att stärka och expandera produkterbjudandet inom vår specialiserade uthyrningsverksamhet till industriella kunder i samtliga segment och områden”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.

Eco Steam and Heating Solutions kommer att bli del av divisionen Specialty Rental inom affärsområdet Energiteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.