Atlas Copco har förvärvat två brittiska tryckluftsdistributörer i norra England

2 nov 2022

Nacka, Sverige, 2 november 2022: Atlas Copco har förvärvat Precision Pneumatics Ltd och Wearside Pneumatics Ltd, två tryckluftsdistributörer och tjänsteleverantörer i Storbritannien.

Precision Pneumatics Ltd grundades 1991 och har sitt säte nära Liverpool, med försäljning i nordvästra England. Företaget har 26 anställda.

Wearside Pneumatics Ltd grundades 1974 och har sitt säte nära Newcastle upon Tyne, med försäljning i nordöstra England. Företaget har 17 anställda.

Båda företagen är privatägda av samma ägare. De tillhandahåller tryckluftslösningar till kunder inom alla typer av tillverkningsindustrier, såsom allmän tillverkning, elektronik, fordonsleveranskedjor, mat och dryck samt metalltillverkning.

"Båda företagen har en stark försäljnings- och servicenärvaro i mycket industritäta områden i Storbritannien," säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "Förvärven kommer att öka vår direkta service- och försäljningsnärvaro ytterligare i dessa nyckelområden, och innebär tillväxtmöjligheter."

Köpeskillingen offentliggörs inte.

De förvärvade företagen kommer att bli en del av Servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.  

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.