Atlas Copco har förvärvat en ledande tillverkare av vakuumpumpar i Indien

21 jan 2022

Nacka, den 21 januari 2022: Atlas Copco har slutfört förvärvet av HHV Pumps Pvt. Ltd. Företaget designar och tillverkar vakuumpumpar och system för applikationer som används inom en mängd olika industrier.

HHV Pumps grundades 2009 och har sitt säte i Bengaluru i Indien. Företaget har 151 anställda. Under det brutna räkenskapsåret 2020 hade företaget intäkter på cirka 53 MSEK (cirka 6 MUSD).

HHV Pumps är en ledande leverantör av vakuumpumpar som används inom läkemedelsindustrin och den kemiska industrin, elektriska kraftnät, den allmänna industrin samt roterande lamellpumpar som används för tillverkning av kylutrustning och luftkonditionering.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten blir en del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.