Atlas Copco har förvärvat ett tyskt företag specialiserat på onlineförsäljning av tryckluftslösningar

5 sep 2022

Nacka, Sverige, 5 september 2022: Atlas Copco har förvärvat DF-Druckluft-Fachhandel GmbH, en tysk onlineplattform för tryckluftslösningar, samt tjänsteleverantör.

DF-Druckluft-Fachhandel GmbH är ett privatägt företag med 39 anställda med säte i Herrenberg, Stuttgart, och med försäljning i Tyskland och Österrike. Företaget grundades 2010 och tillhandahåller tryckluftslösningar och rådgivning för olika segment.

 

"DF-Druckluft-Fachhandel är ett väletablerat företag med expertis inom onlineförsäljning av tryckluftslösningar och -utrustning, med en profil som passar oss bra," säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "Detta förvärv kommer att öka vår marknadsandel inom onlineverksamhet, samt stärka vår service till lokala kunder i denna viktiga region."

 

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att bli en del av divisionen Professional Air inom affärsområdet Kompressorteknik.  

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.