Atlas Copco har förvärvat USA-baserad tillverkare av luftbehandling och luftrening

2 nov 2022

Nacka, Sverige, 2 november 2022: Atlas Copco har förvärvat Aircel, LLC., en USA-baserad leverantör av lösningar för luftbehandling och luftrening.

Aircel är ett privatägt företag med huvudkontor i Maryville, Tennessee i USA. Bolaget har 19 anställda och omsatte 6,4 MUSD (cirka 55 MSEK*) 2021.

Aircel är specialiserat inom produktion och försäljning av utrustning för luftbehandling och luftrening, inklusive torkmedel- och kyltorkar, filtrering, och kondensatutrustning. Företaget har kunder inom ett brett spektrum av industrier som mat och dryck, fordon, medicin och tandvård, flyg, läkemedel, elektronik, energi och petrokemi.

”Aircel är ett välrenommerat företag inom marknaden för luftbehandling och luftrening, med en profil som passar oss bra,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Deras expertis och produktportfölj kommer att öka vår marknadsnärvaro och ytterligare accelerera vår affärsutveckling i Nordamerika.”

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att bli en del av divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik.  

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.