Atlas Copco har förvärvat en irländsk vakuumdistributör och leverantör av service

10 dec 2021

Nacka, den 10 december 2021: Atlas Copco har förvärvat Provac Limited. Företagets kunder är främst industrier och företag inom vetenskap samt universitet och forskningsinstitut i Irland.

Provac Limited är ett privatägt företag och har elva anställda. Bolaget har sitt säte i Wexford, Irland och är Leybolds vakuumdistributör i Irland.

 

Vi har haft ett framgångsrikt partnerskap med Provac sedan de grundades 1999”, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Genom förvärvet kommer vi att få en möjlighet att ge bättre serivce till våra nuvarande kunder samt stärka vår närvaro i Irland för varumärket Leybold”.

 

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli en del av del av servicedivisionen inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.