Atlas Copco har förvärvat bolag specialiserat på centrifugalpumpar

5 aug 2021

Nacka den 5 augusti 2021: Atlas Copco har förvärvat CPC Pumps International Inc. (CPC Pumps). Bolaget är specialiserat på design, tillverkning och service av specialanpassade och processkritiska centrifugalpumpar.

CPC Pumps har 110 anställda och har sitt säte i Burlington i Ontario, Kanada. Bolagets huvudsakliga marknad är Nordamerika. Under räkenskapsåret 2020 omsatte bolaget ca 385 MSEK (56 MCAD).

”CPC Pumps teknik och marknadsnärvaro passar väl in med vår befintliga verksamhet inom gas- och processkompressorer”, säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Förvärvet kompletterar vår produktportfölj och stärker vår marknadsposition”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte.

CPC Pumps kommer att bli en del av divisionen Gas and Process inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder.

År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.