Atlas Copco slutför förvärvet av tyskt entreprenadbolag inom medicinsk utrustning

2 sep 2020

Nacka, Sverige, 2 september 2020: Atlas Copco har slutfört förvärvet av MEDGAS-Technik GmbH. Bolaget tillverkar, installerar och servar medicinska luft- och vakuumsystem, rörutrustning samt medicinsk utrustning.  

MEDGAS har sitt huvudkontor i Berndroth i Tyskland och har 80 anställda. Bolaget har kontor i Tyskland, Österrike och Schweiz.

2019 hade bolaget en omsättning på omkring 126 MSEK.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

MEDGAS kommer att bli en del av Medical Gas Solutions inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

 

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.