Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco förvärvar bultningsspecialist i USA

16 dec 2014

Stockholm den 16 december 2014: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har slutit avtal om att förvärva Titan Technologies International Inc., en leverantör av kraftiga bultverktyg till olje, gas- och andra industrier.

Titan Technologies, med säte i Clifton, New Jersey, USA, har 14 anställda och uppskattade intäkter 2014 på MUSD 5 (MSEK 35). Det privatägda företaget säljer hydrauliska momentnycklar såväl som pumpar och tillbehör. Produkterna används för att för att försäkra att åtdragningarna håller under massivt tryck, till exempel på oljeriggar, vindkraftsparker, skeppsvarv och broar.
“Förvärvet passar oss strategiskt då det expanderar vårt utbud av förträffliga bultningslösningar till fler kunder i segment som olja, gas och kraftproduktion,” säger Mats Rahmström, chef för Atlas Copcos affärsområde Industriteknik. “Detta ökar våra marknadskanaler och ger bättre tillgång för våra kunder till våra produkter och service.”

För mer information om Titan Technologies, se www.titanti.com. Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen Chicago Pneumatic Tools i affärsområdet Industriteknik.
Förvärvet förväntas slutföras under första kvartalet 2015.

För ytterligare information kontakta:

  • Mats Rahmström, Affärsområdeschef, Industriteknik 08 743 8505 
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 84 miljarder kronor och fler än 40 000 anställda. 

Atlas Copcos affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och flygindustrierna, industriell tillverkning och underhåll samt inom fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Frankrike och Japan.