Atlas Copco har förvärvat teknologi för att diagnostisera och kontrollera processer i halvledarindustrin

4 aug 2020

Nacka, Sverige, 4 augusti 2020: Atlas Copco har förvärvat teknologin och tillgångarna i iTrap. iTrap är ett högkänsligt instrument för masspektrometri som i realtid kan analysera gaser. Instrumentet används för att diagnostisera och kontrollera processer i halvledarindustrin.

Bolaget har sitt säte i Oberkochen i södra Tyskland och har varit en del av ZEISS Venture. Ett fåtal anställda kommer att ansluta till Atlas Copco.

De insikter teknologin ger kring den kemiska miljön i processkammare, i så gott som realtid, kommer att skapa betydande värden för våra kunder”, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Vi ser också potential till synergier med andra produkter som används i processkammare”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Bolaget kommer att bli en del av divisionen Semiconductor Chambers Solutions inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.