Atlas Copco har förvärvat en distributör av tryckluft och service i Storbritannien

24 jun 2021

Nacka, Sverige, den 24 juni 2021: Atlas Copco har förvärvat Airflow Compressors & Pneumatics Ltd (Airflow), ett brittiskt företag. Bolagets kunder är huvudsakligen industri-, och serviceföretag verksamma i nordvästra England.

Airflow är privatägt och har 16 anställda. Bolaget är beläget i staden Leigh och har en stark marknadsnärvaro i nordvästra England.

”Tack vare Airflows starka varumärke kommer förvärvet att göra det möjligt för oss att öka genomslaget för våra varumärken och dess verksamhet ytterligare i de industriella naven Liverpool och Manchester,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av Servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.