Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco har förvärvat en kompressordistributör i New Mexico, USA

4 okt 2022

Nacka den 4 oktober 2022: Atlas Copco har förvärvat tillgångarna i Mesa Equipment & Supply Companys (Mesa) kompressorverksamhet.

Mesa är beläget i Albuquerque, New Mexico, USA, och 19 anställda kommer att gå över till Atlas Copco. Företaget säljer oljefria och oljesmorda kompressorer, och erbjuder reservdelar och service, till ett brett kundsegment.

”Mesa har byggt en stark försäljnings- och servicenärvaro i regionen,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Förvärvet är i linje med vår strategi att öka vår geografiska närvaro och att komma närmare våra kunder, och innebär även ökade servicemöjligheter.”

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.