Atlas Copco har förvärvat en kinesisk tillverkare av medicinska syrgaslösningar

5 dec 2022

Nacka, den 5 december, 2022: Atlas Copco har förvärvat Shandong Meditech Medical Technology Co., Ltd., en tillverkare av syrgaslösningar på plats för sjukvårdsmarknaden. Företaget är baserat i Shandong, Kina.

Shandong Meditech Medical Technology Co., Ltd. grundades 2003, med säte i Jinan, Shandong-provinsen i Kina, och har försäljningsbolag i Shanghai, Hong Kong och Australien. Företaget är privatägt och har 70 anställda.

Shandong Meditech tillverkar syrgasgeneratorer och säljer lösningar för generering av syrgas på plats för medicinsk användning på sjukhus och för medicinskt ordinerad användning i hemmet. Bolaget hade intäkter på cirka 86 MCNY (cirka 114 MSEK*) 2021.

"Shandong Meditech är ett respekterat företag och ett välkänt varumärke," säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "Det här förvärvet kommer att stärka vårt produkterbjudande och kompetens samt öka vår närvaro på en av världens största marknader för syrgas - sjukvårdsmarknaden. Shandong Meditechs kunder kommer samtidigt att dra nytta av ökad service genom Atlas Copcos globala nätverk."

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Den förvärvade företaget kommer att bli en del av Medical Gas Solutions Division inom affärsområdet Kompressorteknik.

*Baserat på den genomsnittliga växelkursen 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.