Atlas Copco slutför förvärvet av LEWA och Geveke

1 aug 2022

Nacka den 1 augusti 2022: Atlas Copco har slutfört förvärvet av LEWA GmbH och dotterbolag samt Geveke B.V. och dotterbolag för ett kombinerat värde av 7.15 BSEK* (MEUR 670). LEWA är en ledande tillverkare av membrandoseringspumpar, processpumpar och kompletta mätsystem. Geveke är en distributör av kompressorer och sätter samman avancerade och komplexa pumpinstallationer.

LEWA grundades 1952 och har sitt säte i Tyskland. Företaget har omkring 1200 anställda och under 2021 hade de intäkter på BSEK 2.4* (MEUR 233). LEWA erbjuder industrispecifika, högkvalitativa pumplösningar för en rad olika industrier, som till exempel livsmedels-, kosmetisk- och kemisk industri samt raffinaderier.

Geveke grundades 1874 och har sitt säte i Amsterdam i Nederländerna. Företaget har 173 anställda och under 2021 hade de intäkter på ungefär 648 MSEK* (61 MEUR).

Förvärvet finansieras helt med likvida medel från Atlas Copcos egna tillgångar.

Den största delen av de förvärvade bolagen blir en del av divisionen Power and Flow inom Atlas Copcos affärsområde Energiteknik och en mindre del av de förvärvade bolagen blir en del av Servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.