Atlas Copco slutför förvärv av europeisk distributör av vakuumutrustning och servicelösningar

7 jan 2021

Nacka, Sverige, 7 januari 2021: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Ehrler & Beck GmbH. Bolaget är en distributör av vakuumutrustning och servicelösningar.

Ehrler & Beck har sitt säte i Renningen, Tyskland, och har 15 anställda. Bolagets försäljnings- och servicenätverk är aktivt i Tyskland och angränsande länder.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Det förvärvade bolaget kommer operationellt att bli en del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.