Atlas Copco har förvärvat en tryckluftsdistributör och serviceleverantör i Stockport, UK

8 jun 2022

Nacka den 8 juni 2022: Atlas Copco har förvärvat Associated Compressor Engineers Ltd (ACE), ett företag beläget i Storbritannien. Företaget är specialiserat inom försäljning, installationer och service av tryckluftssystem.

ACE är ett privatägt bolag som grundades 1982. Det har 12 anställda och är beläget i staden Stockport, nära Manchester. Företagets huvudsakliga kunder är industri- och serviceföretag i området kring Manchester.

”ACE har stark närvaro i regionen och mycket hög expertis,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Förvärvet gör det möjligt för oss att utveckla produkterna i Atlas Copcos varumärkesportfölj och vår verksamhet i området.”

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.