Atlas Copco förvärvar tysk leverantör specialiserad på vakuumlösningar och system

31 maj 2021

Nacka den 31 maj 2021: Atlas Copco har slutit avtal om att förvärva ARPUMA regel- und fördertechnische Geräte GmbH, känt som Arpuma. Bolaget är en högspecialiserad leverantör av vakuumlösningar och system för kemisk industri och läkemedelsindustri.

Arpuma har sitt säte i Kerpen, nära Köln i Tyskland, och har 14 anställda. Kundbasen finns i Tyskland och består av stora bolag verksamma inom kemiska processer. Arpumas system installeras globalt.

”Detta förvärv kommer att göra det möjligt för oss att växa vår verksamhet inom system och lösningar för den kemiska industrin och läkemedelsindustrin,” säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. "Bolagets kärnkompetens finns inom kundkonsultation, applikationskunskap och systemintegration."

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer operationellt att bli en del av divisionen Industrial Vacuum inom affärsområdet Vakuumteknik.

Förvärvet väntas slutföras under den senare delen av andra kvartalet 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.