Atlas Copco slutför förvärvet av amerikansk kryostattillverkare

21 nov 2022

Nacka den 21 november 2022: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Montana Instruments Corporation, som offentliggjordes i augusti. Företaget erbjuder kryostatlösningar för kunder inom fysikforskning och tekniska lösningar för låga temperaturer.

Montana Instruments Corporation är ett privatägt företag med 38 anställda med säte i Bozeman, Montana, USA. Under 2021 hade företaget intäkter på omkring 106 MSEK* (12 MUSD).

Köpeskillingen offentliggörs inte.


Det förvärvade företaget kommer att tillhöra divisionen Scientific Vacuum inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.