Atlas Copco har förvärvat dansk tillverkare av utrustning för gasgenerering på plats

2 sep 2022

Nacka den 2 september 2022: Atlas Copco har förvärvat Oxymat A/S, en dansk leverantör av syre- och kvävelösningar på plats.

Oxymat är ett privatägt företag med huvudkontor i Helsinge, Danmark, och produktionsanläggningar i Danmark och Slovakien. Företaget har 146 anställda och under 2021 var intäkterna 411 MSEK* (301 MDKK).

 

Oxymat är specialiserat inom gasgenereringslösningar på plats för en rad industrier som akvakultur, vattenbehandling, medicin, marin och gruvbrytning. Genom att gå över från bulk- eller cylinderleveranser till gasgenerering på plats kan behovet av frekventa lastbilstransporter undvikas, och därigenom minskas koldioxidavtrycket.

 

”Oxymat har ett starkt varumärke med en global närvaro inom marknaden för syre och kväve som genereras på plats,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Deras produktportfölj och kunskap inom generering av industrigas gör att de passar väl in hos oss.”

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att bli en del av divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik.  

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021

 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.