Atlas Copco har förvärvat en turkisk vakuumdistributör och serviceleverantör

2 jun 2022

Nacka den 2 juni 2022: Atlas Copco har förvärvat Tekser Endüstriyel Cihazlar Sanayi ve Ticaret A.Ş (Tekser). Tekser är distributör och serviceleverantör av Leybolds vakuumutrustning i Turkiet. 

Tekser är ett privatägt företag med åtta anställda och har sitt säte i Istanbul.

 

”Vi har ett framgångsrikt partnerskap med Tekser sedan många år tillbaka,” säger Geert Follens, affärsområdeschef för Vakuumteknik. ”Förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att komma närmare våra kunder och serva den turkiska vakuummarknaden på ett bättre sätt”.

 

Köpeskillingen offentliggörs inte.

 

Det förvärvade företaget kommer operativt att tillhöra servicedivisionen inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco Koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.