Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copcos förvärv av ISRA VISION har godkänts av myndigheter

12 jun 2020

Nacka, Sverige, 12 juni 2020: Kommittéen för Utländska Investeringar i de Förenta Staterna (the Committee on Foreign Investment in the United States, CFIUS) har godkänt Atlas Copcos förvärv av ISRA VISION. Samtliga villkor för erbjudandet är nu uppfyllda.

Det frivilliga offentliga uppköpserbjudandet av den globala specialisten inom visionsystem offentliggjordes den 10 februari 2020. ISRA VISIONs aktieägare kommer omkring den 24 juni 2020 att erhålla 9 047 MSEK (860 MEUR) i betalning för de inlösta aktierna. Möjligheten att handla i ISRA VISIONs inlösta aktier (ISIN DE000A254W60) kommer att upphöra omkring den 19 juni 2020.

Tillsammans med tidigare ersättning för aktieköp om 150 MEUR, har Atlas Copco betalat 10 635 MSEK (1 010 MEUR) för 92,19% av aktierna i ISRA VISION.

ISRA VISION är en specialist inom visionsystem och har ledande teknologier för inspektion av ytor och 3D-visionsystem som används för robotautomation, kvalitetsinspektion och 3D-mätteknik. Bolaget verkar inom två huvudsakliga segment, kvalitetsinspektion av ytor och industriell automation och har en global närvaro med verksamhet på mer än 25 platser och mer än 800 anställda. Huvudkontoret ligger i Darmstadt, i Tyskland.  

ISRA VISION kommer att fortsätta sin verksamhet under samma varumärke med huvudkontoret fortsatt i Darmstadt och bli en ny division under affärsområdet Industriteknik.

Vi kommer nu att påbörja integrationen”, säger Henrik Elmin, affärsområdeschefIndustriteknik. “Jag ser fram emot att kunna förse våra kunder med ett ännu starkare erbjudande inom teknologier som möjliggör digital tillverkning”.

För mer information kontakta:

Viktigt meddelande:

Detta tillkännagivande är varken ett erbjudande om att köpa eller en uppmaning till ett erbjudande om att sälja aktier i ISRA VISION AG. De fastställda villkoren för erbjudandet, samt ytterligare bestämmelser om erbjudandet, anges i erbjudandehandlingen som är publicerad på www.technology-offer.com. Investerare och innehavare av aktier i ISRA VISION AG uppmanas att läsa erbjudandehandlingen samt att ta del av övriga relevanta handlingar angående erbjudandet eftersom de innehåller viktig information.  

Atlas Copco-koncernen

Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. 

Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2019 hade Atlas Copco en omsättning på 104 miljarder kronor och cirka 39 000 medarbetare vid årets slut.