Atlas Copco har förvärvat en amerikansk distributör av tryckluft och service

10 maj 2021

Nacka den 10 maj 2021: Atlas Copco har förvärvat tillgångarna i MidState Air Compressor. Bolaget är en distributör av kompressorer och servicelösningar som är verksamt i de amerikanska delstaterna Connecticut, Rhode Island och Massachusetts.

Bolaget har omkring 15 anställda och har sitt säte i Berlin, Connecticut. De har ett omfattande erbjudande bestående av kompressorer, torkar och tillhörande servicelösningar.

“MidState Air Compressor har ett gott rykte och en stor och lojal kundbas,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef för Kompressorteknik. ”Förvärvet ger oss möjlighet att fokusera på att växa vår affär och fortsätta att stärka vår marknadsposition i regionen.”

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av Quincy Compressor LLC, som är en del av divisionen Industrial Air inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.