Atlas Copco slutför förvärvet av en amerikansk tillverkare av processutrustning för halvledarindustrin

18 jul 2022

Nacka den 18 juli 2022: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Ceres Technologies Inc., en amerikansk tillverkare och konstruktör av utrustning för att leverera gas och ånga inom halvledarindustrin.

Förvärvet inkluderar tillgångarna i två närstående bolag, North Park Metalworkers, Inc. och Peak Precision Technologies, Inc. Under 2021 hade de intäkter på omkring 351 MSEK* (41 MUSD). De förvärvade bolagen har cirka 185 anställda.  

 

Ceres Technologies, Inc. grundades 2011 och är beläget i Hudson Valley i New York-området. Utöver att tillhandahålla utrustning för leverans av gas och ånga, erbjuder även Ceres kontraktstillverkning av processverktyg för OEMs och forskningsorganisationer, samt ingenjörstjänster för kunder inom halvledarbranschen och industrin.

 

North Park Metalworkers, Inc. producerar svetsade kapslingar, ramar och maskindelar och är också beläget i Hudson Valley.

 

Peak Precision Technologies, Inc. levererar precisionsvetsade och lödda maskindelar och är beläget i Fort Collins, Colorado.  

 

Köpeskillingen offentliggörs inte.

De förvärvade företagen tillhör operativt halvledardivisionen inom Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik.

 

*Baserat på den genomsnittliga valutakursen 2021.

 

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.