Atlas Copco förvärvar dansk tryckluftsspecialist

4 sep 2018

Stockholm, den 4 september 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat Reno A/S, en tillverkare och distributör av tryckluftslösningar. Företaget har ett stort nätverk för distribution av utrustning och inom eftermarknad samt är verksamt inom flera tryckluftssegment.

Reno front building ega

Reno front building

Reno har verksamhet på fyra platser i Danmark och erbjuder industriella och professionella lösningar för dansk industri. 2017 hade bolaget, med cirka 60 medarbetare, en omsättning på omkring 153 MSEK. "Reno är ett starkt varumärke med ett starkt nätverk för försäljning och service", säger Vagner Rego, chef för affärsområdet kompressorteknik. "Förvärvet kommer att ge våra kunder möjlighet att dra fördel av en ökad servicenärvaro i regionen". Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Företaget kommer att bli en del av divisionerna Industrial Air, Compressor Technique Service samt Professional Air inom affärsområdet kompressorteknik.

För ytterligare information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.