Atlas Copco har förvärvat en kanadensisk vakuumdistributör och serviceleverantör

8 jul 2022

Nacka den 8 juli 2022: Atlas Copco har förvärvat Les pompes à vide TECHNI-V-AC Inc. TECHNI-V-AC är en distributör av Atlas Copcos vakuumutrustning och service i Kanada.

TECHNI-V-AC är ett privatägt företag med tio anställda, baserat i Montreal, Québec. Förvärvet kommer ytterligare att stärka Atlas Copco Vakuumtekniks närvaro i Kanada.

 

”Vi har sedan många år tillbaka haft ett framgångsrikt partnerskap med TECHNI-V-AC”, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik. ”Förvärvet ger oss möjlighet att fortsätta utveckla vår verksamhet på den kanadensiska marknaden.”

 

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Företaget kommer operativt att bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Vakuumteknik.  

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.