Atlas Copco har förvärvat en distributör av kompressorer i North Carolina i USA

14 jun 2021

Nacka den 14 juni 2021: Atlas Copco har förvärvat tillgångarna i Compressed Air Systems, Inc. (CAS), en distributör av kompressorer i North Carolina i USA.

CAS är privatägt och har 30 anställda. Bolaget är beläget i Salisbury, North Carolina.

"CAS har en stark serviceverksamhet och ett mycket kunnigt team," säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. "North Carolina, South Carolina och Virginia är områden med god tillväxtpotential och förvärvet kommer att göra det möjligt för oss att nå vårt mål att komma närmare kunderna."

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.