Atlas Copco har förvärvat nischad aktör inom system för automatisk inspektion genom bildbehandling

1 aug 2018

Stockholm, den 1 augusti 2018: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat QUISS Qualitäts-Inspektionssysteme und Service AG. Bolaget är specialiserat på automatisk bildbehandling som används vid kvalitetsinspektioner och positionering, framför allt inom fordonsindustrin.

Quiss

Quiss

Quiss har sitt säte nära München i Tyskland. Bolaget hade 2017 intäkter på omkring MSEK 86 och 45 anställda. Quiss kärnverksamhet är bildbehandling, algoritmer och därmed förenad systemutveckling av hård- och mjukvara. Produkterna används framförallt för kvalitetsinspektion av monteringslösningar i fordonsindustrin. "Den ökade kompetensen inom bildlösningar för robotguidad kvalitetsinspektion kommer att ge Atlas Copco möjlighet att erbjuda ännu mer kundvärde i den allt mer automatiserade tillvaron, " säger Henrik Elmin, verksamhetschef för affärsområdet Industriteknik. Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. Verksamheten kommer att bli del av divisionen Industrial Assembly Solutions inom affärsområdet Industriteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco är världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och tjänster med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och har en global räckvidd på över 180 länder. År 2017 hade Atlas Copco (exklusive Epiroc AB) en omsättning på 86 miljarder kronor och cirka 34 000 anställda.