Atlas Copco har förvärvat tyskt bolag specialiserat på positioneringsteknik

31 aug 2021

Nacka, Sverige, den 31 augusti 2021: Atlas Copco har förvärvat det tyska bolaget NATEV GmbH. Bolaget grundades 2010 och är specialiserat på positioneringsteknik för monteringverktyg inom industrin.

NATEV har tio anställda och har sitt säte i Borken, i nordvästra Tyskland. Under 2019 uppnådde bolaget en försäljning på 10.4 MSEK och under 2020 5.2 MSEK.

NATEV samarbetar med nyckelkunder inom bilindustrin för att utveckla system för realtidspositionering och bildanalyslösningar. Produkterna innehåller hård- och mjukvara för att övervaka och kvalitetssäkra definierade steg i åtdragningsprocessen.

”Genom NATEV:s lösningar kommer vi att kunna utöka vårt erbjudande inom positioneringsteknik,” säger Henrik Elmin, affärsområdeschef Industriteknik. ”Tekniken är viktig när det kommer till att möjliggöra flexibel produktion i linje med visionen för Industri 4.0”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av divisionen MVI Tools and Assembly Systems inom affärsområdet Industriteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.