Atlas Copco har förvärvat en spansk distributör av vakuumprodukter och service

7 apr 2021

Nacka den 7 april 2021: Atlas Copco har förvärvat IBVC Vacuum, S.L.U, känt som Iberica Vacuum. Bolaget har kunder inom industri och forskning samt universitet och laboratorier i Portugal och Spanien.

Iberica Vacuum är ett privatägt bolag med 10 anställda. Bolaget har sitt säte i Madrid i Spanien och är distributör för Edwards Vacuum i Spanien och Portugal.

Vi har haft ett framgångsrikt partnerskap med Iberica Vacuum i Spanien och Portugal sedan bolaget grundades 2007”, säger Geert Follens, affärsområdeschef Vakuumteknik.

”Genom förvärvet får vi möjlighet att serva våra nuvarande kunder på ett ännu bättre sätt och ytterligare stärka vår närvaro för varumärket Edwards i denna viktiga region i Sydeuropa”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av affärsområdet Vakuumtekniks servicedivision.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. 

År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.