Atlas Copco har förvärvat en tryckluftsdistributör i Nordvästra England

27 jul 2022

Nacka den 27 juli 2022: Atlas Copco har förvärvat Glaston Compressor Services Ltd. (Glaston), en brittisk tryckluftsdistributör och serviceleverantör.

Glaston är ett privatägt bolag som grundades 1979. Företaget har 26 anställda och är baserat i Skelmersdale, Lancashire, UK. Företagets huvudsakliga kunder är såväl små som stora företag inom tillverkningsindustrin.

”Vi gör det här förvärvet för att ytterligare öka vår service- och försäljningsnärvaro i den här delen av England,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Glaston Compressor Services är en väletablerad leverantör av trycklufts- och industrigaslösningar, med en bred kundbas.”

Köpeskillingen offentliggörs inte.

Det förvärvade företaget kommer att bli en del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873. År 2021 hade Atlas Copco en omsättning på 111 miljarder kronor och cirka 43 000 medarbetare vid årets slut.