Interaction of employees in the office in Belgium

Industriella idéer driver utvecklingen framåt

Här på Atlas Copco utvecklar vi lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor. Våra produkter ingår i hållbara processer som förbättrar vardagen för människor i hela världen. Vi skapar varaktiga resultat genom ett starkt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

39000

Anställda globalt

103756MSEK

Intäkter 2019

21.1%

Rörelsemarginal 2019

Vår verksamhet

Atlas Copco är ett globalt industriföretag med huvudkontor i Stockholm. Vi har 39 000 medarbetare och kunder i mer än 180 länder. Företag och organisationer i hela världen förlitar sig på våra kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem.

Ett nära samarbete med kunderna och ett starkt fokus på deras behov möjliggör att vi ständigt utvecklar nya lösningar som i sin tur genererar värde för våra kunder.

Läs mer om hur våra industriella idéer blir till smarta och innovativa lösningar på vår innovationssida. För en snabb översikt av vårt uppdrag, vår organisation, finansiell information etc. läs ”Atlas Copco i korthet”.