Industriella idéer driver utvecklingen framåt

Här på Atlas Copco utvecklar vi lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor. Våra innovativa produkter och lösningar förbättrar vardagen för människor i hela världen. Vi skapar varaktiga resultat genom ett starkt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

40000

Anställda globalt

100miljarder SEK

Intäkter 2020

19.2%

Rörelsemarginal 2020

Vår verksamhet

Atlas Copco är ett globalt industriföretag med huvudkontor i Stockholm. Vi har cirka 40 000 medarbetare och kunder i mer än 180 länder. Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en bättre morgondag. Företag och organisationer i hela världen förlitar sig på våra kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem.

Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Det handlar om ett långsiktigt perspektiv vid utveckling av produkter och service som hjälper kunderna att bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina hållbarhetsmål. Det handlar också om att minimera miljöpåverkan och om att säkerställa att medarbetarna är trygga och friska och att företaget är resurseffektivt. Det innebär att växa på ett sätt som är etiskt, genom att respektera och främja mänskliga rättigheter med nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.

Läs mer om hur våra industriella idéer blir till smarta och innovativa lösningar på vår innovationssida. Kortfattad information om företaget finns även i denna broschyr. 

Hem för industriella idéer

Innovation för en hållbar framtid

Våra affärsområden

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,
Kompressorteknik

Kompressorteknik erbjuder tryckluftslösningar; industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings- och processindustrin.

Atlas Copco offers vacuum solutions for e.g. laboratories.
Vakuumteknik

Vakuumteknik erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter. De huvudsakliga marknaderna är halvledarindustrin och vetenskapliga instrument samt ett brett utbud av industrisegment inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och pappershantering. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet i syfte att ytterligare förbättra kundernas prestanda.

Operator guidance software controller
Industriteknik

Industriteknik erbjuder industriverktyg, monterings- och visionsystemslösningar, kvalitetssäkringsprodukter, mjukvara samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice.

Product Image for Y35 compressor
Energiteknik

Energiteknik erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom produkter som portabla kompressorer, pumpar, ljustorn och generatorer, såväl som många kompletterande produkter. Det erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Energiteknik utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom flera industrisegment såsom anläggning, tillverkning, olja och gas samt prospekteringsborrning.