Om oss

Industriella idéer driver utvecklingen framåt. Här på Atlas Copco utvecklar vi lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor. Våra innovativa produkter och lösningar förbättrar vardagen för människor i hela världen. Vi skapar varaktiga resultat genom ett starkt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

43000

Anställda globalt vid årets slut 2021

111miljarder SEK

Intäkter 2021

21.2%

Rörelsemarginal 2021

Vår verksamhet

Vi är ett globalt industriföretag med huvudkontor i Stockholm, och har cirka 43 000 medarbetare och kunder i mer än 180 länder. Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en bättre morgondag. Företag och organisationer i hela världen förlitar sig på våra kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem.

Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Det handlar om ett långsiktigt perspektiv vid utveckling av produkter och service som hjälper kunderna att bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina hållbarhetsmål. Det handlar också om att minimera miljöpåverkan och om att säkerställa att medarbetarna är trygga och friska och att företaget är resurseffektivt. Det innebär att växa på ett sätt som är etiskt, genom att respektera och främja mänskliga rättigheter med nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.

Hem för industriella idéer

Hos oss får idéer kraft att växa. Lär dig mer om vår innovativa anda i videon nedan.

Våra affärsområden

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,
Kompressorteknik

Affärsområdet erbjuder tryckluftslösningar; industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings- och processindustrin.

Atlas Copco offers vacuum solutions for e.g. laboratories.
Vakuumteknik

Affärsområdet erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter. De huvudsakliga marknaderna är halvledarindustrin och vetenskapliga instrument samt ett brett utbud av industrisegment inklusive kemiska processindustrier, livsmedelsförpackning och pappershantering. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet i syfte att ytterligare förbättra kundernas prestanda.

Operator guidance software controller
Industriteknik

Affärsområdet erbjuder industriverktyg, monterings- och visionsystemslösningar, kvalitetssäkringsprodukter, mjukvara samt service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice.

Atlas Copco construction worker seen with portable compressor
Energiteknik

Affärsområdet erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom produkter som portabla kompressorer, pumpar, ljustorn och generatorer, såväl som många kompletterande produkter. Det erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Energiteknik utvecklar innovativa och hållbara lösningar inom flera industrisegment såsom anläggning, tillverkning, olja och gas samt prospekteringsborrning.

Female professional

Nyckeltal i korthet

Ladda ned kvartalsvisa och årliga resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och hållbarhetsrapporter för de senaste åren. Här finns mer finansiell information per affärsområde.

Till nyckeltalen

Loading...