Industriella idéer driver utvecklingen framåt

Här på Atlas Copco utvecklar vi lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor. Våra produkter ingår i hållbara processer som förbättrar vardagen för människor i hela världen. Vi skapar varaktiga resultat genom ett starkt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

39000

Anställda globalt

103756MSEK

Intäkter 2019

21.1%

Rörelsemarginal 2019

Vår verksamhet

Atlas Copco är ett globalt industriföretag med huvudkontor i Stockholm. Vi har 39 000 medarbetare och kunder i mer än 180 länder. Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en bättre morgondag. Företag och organisationer i hela världen förlitar sig på våra kompressorer, vakuum-utrustningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem.

Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Det handlar om ett långsiktigt perspektiv vid utveckling av produkter och service som hjälper kunderna att bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina hållbarhetsmål. Det handlar också om att minimera miljöpåverkan och om att säkerställa att medarbetarna är trygga och friska och att företaget är resurseffektivt. Det innebär att växa på ett sätt som är etiskt, genom att respektera och främja mänskliga rättigheter med nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.

Läs mer om hur våra industriella idéer blir till smarta och innovativa lösningar på vår innovationssida. För en snabb översikt av vårt uppdrag, vår organisation, finansiell information etc. läs ”Atlas Copco i korthet”.

Våra affärsområden

Atlas Copco offers vacuum solutions for e.g. laboratories.
Vakuumteknik

Vakuumtekniks idéer för världen framåt och affärsområdet erbjuder vakuumprodukter, reningssystem, ventiler och relaterade produkter. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och dess unika innovationskraft, engagerade medarbetare och service skapar hållbara värden för framtidens industri. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i USA, Mexiko, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Sydkorea, Kina och Japan.

Field technician at work, field technician, in production, in the field, cover image, warm tone, backlight,
Kompressorteknik

Kompressortekniks idéer för världen framåt och affärsområdet erbjuder tryckluftslösningar: industrikompressorer, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och dess unika innovationskraft, engagerade medarbetare och service skapar hållbara värden för framtidens industri. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Indien, Tyskland och Italien.

Operator guidance software controller
Industriteknik

Industritekniks idéer för världen framåt och affärsområdet erbjuder industriverktyg och -system, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdets unika innovationskraft, engagerade medarbetare och service skapar hållbara värden för framtidens industri. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, Ungern, USA, Storbritannien, Frankrike och Japan.

Product Image for Y35 compressor
Energiteknik

Energitekniks idéer för världen framåt och affärsområdet erbjuder lösningar för luft, energi och flöde genom produkter som portabla kompressorer, pumpar, ljustorn och generatorer, samt många andra kompletterande produkter. Det erbjuder också specialiserad uthyrning av utrustning och tillhandahåller service genom ett globalt nätverk. Affärsområdets unika innovationskraft, engagerade medarbetare och service skapar hållbara värden för framtidens industri. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, Spanien, USA, Kina och Indien.