Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng
Erfarna män och kvinnor tillhandahåller avancerad teknisk support via vår kundservice.

Om oss

Idéer och teknologier driver utvecklingen framåt. Här på Atlas Copco Group utvecklar vi lösningar som möjliggör allt från livsmedelsproduktion till rymdresor. Våra innovativa produkter och lösningar förbättrar vardagen för människor i hela världen. Vi skapar varaktiga resultat genom ett starkt ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.

Teknologier som formar framtiden

Våra idéer och teknologier hjälper våra kunder att växa och driva utvecklingen framåt. Så är vi med och formar framtiden.

Vi har en lång tradition av att fokusera på kundernas behov och de teknologier som kommer att göra skillnad.

Mats Rahmström, VD och koncernchef för Atlas Copco Group

Vi är ett globalt industriföretag med huvudkontor i Stockholm, med kunder i mer än 180 länder och över 49 000 medarbetare.

 

Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en bättre morgondag.

 

Företag och organisationer i hela världen förlitar sig på våra:

 

  • kompressorer
  • vakuum-utrustningar
  • generatorer, pumpar
  • industriverktyg 
  • monteringssystem

 

Vårt uppdrag är att uppnå hållbar, lönsam tillväxt. Det handlar om ett långsiktigt perspektiv vid utveckling av produkter och service som hjälper kunderna att bidra till samhällsutvecklingen och uppnå sina hållbarhetsmål.

 

Det handlar också om att minimera miljöpåverkan och om att säkerställa att medarbetarna är trygga och friska och att företaget är resurseffektivt.

 

Det innebär att växa på ett sätt som är etiskt, genom att respektera och främja mänskliga rättigheter med nolltolerans mot korruption genom hela värdekedjan.

Våra affärsområden

53000

Anställda globalt vid årets slut 2023

173miljarder SEK

Intäkter 2023

21.5%

Rörelsemarginal 2023

Colleagues with laptops interacting in office reception area

Läs mer om våra finansiella resultat

Ladda ned kvartalsvisa och årliga resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, nyckeltal och hållbarhetsrapporter för de senaste åren. Här finns mer finansiell information per affärsområde.

Till nyckeltalen

Loading...