Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Atlas Copco har förvärvat en brittisk distributör av tryckluft och service

3 mar 2021

Nacka, Sverige, 3 mars 2021: Atlas Copco har förvärvat Cooper Freer Ltd., ett brittiskt företag. Bolagets kunder är huvudsakligen industriella-, vattenrenings- och serviceföretag verksamma i mellersta England.

Cooper Freer Ltd. är privatägt och har 18 anställda. Bolaget är beläget i staden Leicester och har en stark marknadsnärvaro i mellersta England.

”Vi har en lång historia av att arbeta med Cooper Freer,” säger Vagner Rego, affärsområdeschef Kompressorteknik. ”Genom förvärvet får vi möjlighet att bättre serva nuvarande kunder och öka vår marknadsnärvaro i en av Storbritanniens nyckelregioner”.

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Den förvärvade verksamheten kommer att bli del av servicedivisionen inom affärsområdet Kompressorteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.