Atlas Copco slutför förvärv av Brooks kryotekniska halvledarverksamhet

1 jul 2019

Stockholm, den 1 juli 2019: Atlas Copco har slutfört förvärvet av Brooks kryotekniska halvledarverksamhet som offentliggjordes 27 augusti 2018.

Förvärvet inkluderar kryopumpverksamheten i Chelmsford i USA och Monterrey i Mexico, ett världsomspännande försäljnings- och service nätverk samt 50% av Ulvac Cryogenics, Inc., (UCI). Intäkterna från UCI kommer inte att slås samman med Atlas Copcos intäkter. Istället kommer koncernens del av resultat efter skatt att hanteras som resultat från joint venture. Brooks Automation Inc. är noterat på Nasdaq-börsen. Den kryotekniska verksamheten har huvudkontor i Chelmsford i Massachussetts och omkring 400 anställda, och är marknadsledande inom avancerade kryopumpar och kryokylare för halvledarindustrin och därmed förenliga industrier. Genom förvärvet utökas Edwards, ett bolag inom Atlas Copco-koncernens, erbjudande inom vakuumkammarlösningar för kunder i halvledar- och verkstadsindustrin väsentligt. Förvärvet kompletterar Atlas Copcos existerande teknologier med en ny produktlinje bestående av högvakuumpumpar för att optimera eliminering av vattenånga och väte, vilket är kritiskt för vissa industriella processer och processer för att tillverka halvledare. Inom affärsområdet Vakuumteknik kommer en ny division att skapas för att öka fokus på att utöka Atlas Copcos erbjudande inom vakuumkammarlösningar för kunder i halvledar- och industrin för tillverkning av platta bildskärmar. Den nya divisionen kommer att heta Semiconductor Chamber Solutions och ha sitt säte i Chelmsford, USA.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Industriella idéer för världen framåt. I nära samarbete med våra kunder skapar vi på Atlas Copco affärskritiska lösningar för framtidens industri. För oss går nytänkande och hållbarhet alltid hand i hand. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder och omkring 37 000 medarbetare. Under 2018 uppgick omsättningen till 95 miljarder SEK.