Atlas Copco förvärvar kompressordistributör i USA

15 dec 2015

Stockholm den 15 december 2015: Atlas Copco, en ledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar, har förvärvat de operativa tillgångarna i Air Supply Systems Inc., som distribuerar och servar kompressorer och tillbehör.

Air Supply Systems är baserat i Franklin nära Milwaukee i delstaten Wisconsin, USA. Sex anställda följer med till Atlas Copco. Företaget, som var privatägt, säljer, installerar och servar kompressorprodukter från Atlas Copco, framförallt i sydöstra Wisconsin. “Vi har ett etablerat samarbete med detta utmärkta företag, och det här förvärvet kommer att ytterligare stärka våra relationermed våra kunder,” säger Nico Delvaux, chef för Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik. Det förvärvade företaget blir del av Atlas Copco Compressors LLC. Parterna har komit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

För ytterligare information kontakta:

  • Nico Delvaux, Affärsområdeschef, Kompressorteknik +32 3 401 9551
  • Ola Kinnander, Presschef 08 743 8060 eller 070 347 2455 [email protected]

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrusning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. Under 2014 hade Atlas Copco en omsättning på 94 miljarder kronor och fler än 44 000 anställda. Atlas Copcos affärsområde Kompressorteknik erbjuder industrikompressorer,  vakuumlösningar, gas- och processkompressorer och expansionsturbiner, utrustning för luft- och gasbehandling samt styrsystem för tryckluft. Affärsområdet har ett globalt servicenätverk och bedriver utveckling för hållbar produktivitet inom tillverknings-, olje-, gas- och processindustrierna. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Belgien, USA, Kina, Sydkorea, Tyskland, Italien och Storbritannien.