Atlas Copco har förvärvat tysk specialist inom positioneringssystem

24 jan 2022

Nacka, den 24 januari 2022: Atlas Copco har förvärvat Soft2tec GmbH. Företaget tillverkar och levererar positioneringssystem som med hjälp av kameror vägleder operatörer i fordons-, flyg- och den allmänna industrin. Produkterna som säljs under varumärket Nexonar ökar kvaliteten i produktionen. 

Soft2tec GmbH är ett privatägt företag med säte i Rüsselsheim am Main i Tyskland och har 38 anställda. Under 2020 hade bolaget intäkter på cirka 19.5 MSEK (1.87 MEUR) och under 2019 27.5 MSEK (2.6 MEUR).  

”Positioneringsystem i kombination med analys av produktionsdata hjälper våra kunder att öka produktiviteten och kvaliten i produktionen,” säger Henrik Elmin, affärsområdeschef Industriteknik. ”Nexonarprodukterna kompletterar vårt nuvarande erbjudande och kommer att stärka vår produktportfölj inom smart tillverkning.”

Köpeskillingen är inte materiell i förhållande till Atlas Copcos börsvärde och offentliggörs inte. 

Det förvärvade bolaget kommer att bli en del av Desoutters verksamhet och ingå i divisionen Chicago Pneumatic Tools inom affärsområdet Industriteknik.

För mer information kontakta:

Atlas Copco-koncernen
Våra industriella idéer hjälper kunder att växa och driva samhället framåt. Det är vårt bidrag till en hållbar framtid. Atlas Copco grundades i Stockholm 1873 och har idag kunder i mer än 180 länder. År 2020 hade Atlas Copco en omsättning på 100 miljarder kronor och cirka 40 000 medarbetare vid årets slut.