Mats Rahmström

 • Befattning: Styrelseledamot, VD och koncernchef
 • Född: 1965
 • Utbildning: MBA från Henley Management College, Storbritannien
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2017
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Permobil Holding AB, Teknikföretagen och Piab AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 7 av 7
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Nej, VD och koncernchef i Atlas Copco AB
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Innehav i Atlas Copco AB: Innehav i Atlas Copco AB: 10 776 A-aktier, 5 000 B-aktier och 323 283 personaloptioner