Mats Rahmström

 • Befattning: Styrelseledamot, VD och koncernchef
 • Född: 1965
 • Utbildning: MBA från Henley Management College, Storbritannien
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2017
 • Externa uppdrag: Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp, Finland, Teknikföretagen och Piab AB. Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
 • Principal work experience and other information: VD och koncernchef för Atlas Copco AB (nuvarande befattning). Chef för divisionen Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry. Innan han blev VD och koncernchef var han chef för affärsområdet Industriteknik.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 12 av 12
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Nej, VD och koncernchef i Atlas Copco AB
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Innehav i Atlas Copco AB: 13 087 A-aktier, 5 000 B-aktier, 315 951 personaloptioner