Mats Rahmström

 • Befattning: Styrelseledamot, VD och koncernchef
 • Född: 1965
 • Utbildning: MBA från Henley Management College, Storbritannien
 • Nationalitet: Svensk
 • Invald år: 2017
 • Externa uppdrag: Styrelseordförande i Piab AB. Styrelseledamot i Wärtsilä Oyj Abp, Finland och Ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.
 • Arbetslivserfarenhet och övrig information: VD och koncernchef för Atlas Copco AB (nuvarande befattning). Chef för divisionen Atlas Copco Tools and Assembly Systems General Industry. Innan han blev VD och koncernchef var han chef för affärsområdet Industriteknik.

Närvaro

 • Styrelsenärvaro: 6 av 7
 • Årsstämma: Ja

Oberoende

 • Till Atlas Copco och dess ledning: Nej
 • Till större aktieägare: Ja

Ersättning och innehav

 • Innehav i Atlas Copco AB: 58 348 A-aktier, 50 240 B-aktier, 1 360 141 personaloptioner