Atlas Copco-lån

Här hittar du all information om vår skuldfinansiering. Du kan se vår löptidsprofil för externa lån, låneprogram, samt hitta information om publika obligationer. Du kan även ladda ned prospekt och läsa våra kreditvärderingar.

Externa lån

All extern upplåning för Atlas Copco AB hanteras av Financial Solutions. Avdelningen är ansvarig för att säkerställa att varje legal enhet inom Atlas Copco-gruppen har tillgång till tillräcklig finansiering till godtagbara villkor.

Atlas Copco - Externa lan per 20200630

Kreditvärdering

Atlas Copco har kreditbetyget A+ från Fitch och A+ från Standard & Poor’s Corporation avseende långfristig upplåning.

credit rating
Kreditvärderingsinstitut Lång- / Kortfristig värdering Sedan
Fitch A+ / F1+ 2018
Moody’s  A2 / P1 2012*
S&P  A+ / A 2018

www.standardandpoors.com www.moodys.com www.fitchratings.com

Låneprogram

För att säkra tillgången till finansiering i olika valutor och löptid har Atlas Copco ett flertal olika utestående låneprogram såsom företagscertifikat, obligationsprogram (EMTN) och en garanterad kreditfacilitet.

Kortfristig finansiering- Företagscertifikatprogram

Program EUR 0.4 miljarder ECP Program
Arrangör   SEB 
Handlare   Citi, Deutsche Bank, Fortis Bank, ING, SEB 
Program SEK 6 miljarder SCP Program
Arrangör   SEB 
Handlare   Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB 

Långfristig finansiering- Medium Term Note (MTN) Program

Program USD 3 miljarder EMTN Program
Arrangör   Citigroup
Handlare   Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Deutsche Bank, Handelsbanken Capital Markets, SEB and Nordea
Börsnoterat   London  
Facilitet EUR 640 miljoner kreditfacilitet
Arrangörer Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Deustche Bank, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Nordea Bank 
Förfall  2025
Facilitet EUR 800 miljoner kreditfacilitet
Arrangörer  BNP Paribas, Skandinaviska Enskilda Banken och Nordea Bank 
Förfall  2021

Utestående publika obligationer

Atlas Copcos obligationer ges vanligtvis ut i utländska valutor, för att minska omräkningsrisker från verksamheten. Strikta kreditpolicyer tillämpas och ingen större koncentration av kreditrisk existerar i Atlas Copco.

Utestående EUR-obligationer

Emission EUR 2023 EUR 2026 EUR 2029
ISIN-kod  XS0896144655 XS1482736185

XS2046736752

Dokumentation  EMTN EMTN

EMTN

Belopp  EUR 500 miljoner EUR 500 miljoner

EUR 300 miljoner

Utställd  28/feb/13 23/aug/16

3/sep/19

Kupongränta  2.50% 0.625% 0.125%
Förfallodatum  28/feb/23 30/aug/26 3/sep/29
Börsnoterat  London London

Dublin

Ledare av konsortium  BNP Paribas, Citigroup, SEB Citigroup, Danske Bank, SEB, Deutsche Bank Citigroup, BNP Paribas, SEB