Atlas Copco-lån

Här hittar du all information om vår skuldfinansiering. Du kan se vår löptidsprofil för externa lån, låneprogram, samt hitta information om publika obligationer. Du kan även ladda ned prospekt och läsa våra kreditvärderingar.

Externa lån

All extern upplåning för Atlas Copco AB hanteras av Financial Solutions. Avdelningen är ansvarig för att säkerställa att varje legal enhet inom Atlas Copco-gruppen har tillgång till tillräcklig finansiering till godtagbara villkor.

Förfallstruktur

 20180331 Atlas Copco externa lan

Kreditvärdering

Atlas Copco har kreditbetyget A från Fitch och A+ från Standard & Poor’s Corporation avseende långfristig upplåning.

Credit rating
*Moodys värdering är gjort på eget initiativ sedan 2015

www.standardandpoors.com
www.moodys.com
www.fitchratings.com

Låneprogram

För att säkra tillgången till finansiering i olika valutor och löptid har Atlas Copco ett flertal olika utestående låneprogram såsom företagscertifikat, obligationsprogram (EMTN) och en garanterad kreditfacilitet.

Kortfristig finansiering- Företagscertifikatprogram

Långfristig finansiering- Medium Term Note (MTN) Program

Utestående publika obligationer

Atlas Copcos obligationer ges vanligtvis ut i utländska valutor, för att minska omräkningsrisker från verksamheten. Strikta kreditpolicyer tillämpas och ingen större koncentration av kreditrisk existerar i Atlas Copco.

Utestående EUR-obligationer

  • Atlas Copco AB - EMTN Programme - Base Prospectus 491.3 kB, PDF