Atlas Copco-lån

Här hittar du all information om vår skuldfinansiering. Du kan se vår löptidsprofil för externa lån, låneprogram, samt hitta information om publika obligationer. Du kan även ladda ned prospekt och läsa våra kreditvärderingar.

Externa lån

All extern upplåning för Atlas Copco AB hanteras av Financial Solutions. Avdelningen är ansvarig för att säkerställa att varje legal enhet inom Atlas Copco-gruppen har tillgång till tillräcklig finansiering till godtagbara villkor.

Förfallstruktur

Kreditvärdering

Atlas Copco har kreditbetyget A från Fitch och A+ från Standard & Poor’s Corporation avseende långfristig upplåning.

Kreditvärderingsinstitut Lång- / Kortfristig värdering Sedan
Fitch A+ / F1 2018
Moody’s  A2 / P1 2012*
S&P  A+ / A 2018

www.standardandpoors.com
www.moodys.com
www.fitchratings.com

Låneprogram

För att säkra tillgången till finansiering i olika valutor och löptid har Atlas Copco ett flertal olika utestående låneprogram såsom företagscertifikat, obligationsprogram (EMTN) och en garanterad kreditfacilitet.

Kortfristig finansiering- Företagscertifikatprogram

Program EUR 0.4 miljarder ECP Program
Arrangör   SEB 
Handlare   Citi, Deutsche Bank, Fortis Bank, ING, SEB 
Program SEK 6 miljarder SCP Program
Arrangör   SEB 
Handlare   Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB 

Långfristig finansiering- Medium Term Note (MTN) Program

Program USD 3 miljarder EMTN Program
Arrangör   Citigroup
Handlare   Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Deutsche Bank, Handelsbanken Capital Markets, SEB and Nordea
Börsnoterat   London  
Facilitet EUR 640 miljoner kreditfacilitet
Arrangörer Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Deustche Bank, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Nordea Bank 
Förfall  2020
Facilitet EUR 800 miljoner kreditfacilitet
Arrangörer  BNP Paribas, Skandinaviska Enskilda Banken och Nordea Bank 
Förfall  2021

Utestående publika obligationer

Atlas Copcos obligationer ges vanligtvis ut i utländska valutor, för att minska omräkningsrisker från verksamheten. Strikta kreditpolicyer tillämpas och ingen större koncentration av kreditrisk existerar i Atlas Copco.

Utestående EUR-obligationer

Emission EUR 2019 EUR 2023 EUR 2026
ISIN-kod  XS0757310270 XS0896144655 XS1482736185
Dokumentation  EMTN EMTN EMTN
Belopp  EUR 500 miljoner EUR 500 miljoner EUR 500 miljoner
Utställd  15 mars 2012 28/feb/13 23/aug/16
Kupongränta  2,625% 2,50% 0,625%
Förfallodatum  15 mars 2019 28/feb/23 30/aug/26
Börsnoterat  London London London
Ledare av konsortium  Deutsche Bank, Nordea, SEB BNP Paribas, Citigroup, SEB Citigroup, Danske Bank, SEB
Deltagare i konsortiet  BNP, Citigroup, Credit Agricole, Danske Bank, Handelsbanken, HSBC -  
  • Atlas Copco AB - EMTN Programme - Base Prospectus 814.2 kB, PDF