Atlas Copco-lån

Här hittar du all information om vår skuldfinansiering. Du kan se vår löptidsprofil för externa lån, låneprogram, samt hitta information om publika obligationer. Du kan även ladda ned prospekt och läsa våra kreditvärderingar.

Externa lån

All extern upplåning för Atlas Copco AB hanteras av Financial Solutions. Avdelningen är ansvarig för att säkerställa att varje legal enhet inom Atlas Copco-gruppen har tillgång till tillräcklig finansiering till godtagbara villkor.

Kreditvärdering

Atlas Copco AB har kreditbetyget A+ från Fitch och A+ från Standard & Poor’s Corporation avseende långfristig upplåning.

Kreditvärderingsinstitut Lång- / Kortfristig värdering Sedan
Fitch A+ / F1+ 2019
Moody’s  A1 / P1 2023*
S&P  A+ / A-1 2018
Atlas Copco AB debt rating graph, 2024

www.standardandpoors.com www.moodys.com www.fitchratings.com

Låneprogram

För att säkra tillgången till finansiering i olika valutor och löptid har Atlas Copco AB ett flertal olika utestående låneprogram såsom företagscertifikat, obligationsprogram (EMTN) och en garanterad kreditfacilitet.

Kortfristig finansiering- Företagscertifikatprogram

Program SEK 10 miljarder SCP Program
Arrangör   SEB 
Handlare   Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB 
Facilitet EUR 640 miljoner kreditfacilitet
Arrangörer Bank of China, BNP Paribas, Citigroup, Danske Bank, Deustche Bank, Handelsbanken, Skandinaviska Enskilda Banken och Nordea Bank 
Förfall  2026
Facilitet EUR 1 miljard kreditfacilitet
Arrangörer  BNP Paribas, Skandinaviska Enskilda Banken, Nordea Bank, Bank of China, Danske Bank, Deutsche Bank and Citibank
Förfall  2026

Utestående publika obligationer

Atlas Copco AB:s obligationer ges vanligtvis ut i utländska valutor, för att minska omräkningsrisker från verksamheten. Strikta kreditpolicyer tillämpas och ingen större koncentration av kreditrisk existerar i Atlas Copco AB.

Utestående EUR-obligationer

Emission EUR 2026 EUR 2029 EUR 2032
ISIN-kod  XS1482736185

XS2046736752

XS0896144655
Dokumentation  EMTN

EMTN

EMTN
Belopp  EUR 500 miljoner

EUR 300 miljoner

EUR 500 miljoner
Utställd  23/aug/16

3/sep/19

28/jan/22
Kupongränta  0.625% 0.125% 0.750%
Förfallodatum  30/aug/26 3/sep/29 8/feb/32
Börsnoterat  London

Dublin

Dublin
Ledare av konsortium  Citigroup, Danske Bank, SEB, 
Deutsche Bank
Citigroup, BNP Paribas, SEB

BNP Paribas, Deutsche Bank,

Nordea, SEB