Styrelsen

Styrelsen är övergripande ansvarig för organisation, administration och förvaltning av Atlas Copco Gruppens verksamhet i enlighet med företagets och aktieägarnas intresse.

 

Styrelsen är ansvarig för att följa tillämpliga regler och för att implementera effektiva kontrollsystem i den decentraliserade organisationen. Ett effektivt kontrollsystem ger rätt balans mellan risk och kontroll. Det långsiktiga tillväxtmålet utvärderas regelbundet av styrelsen baserat på koncernens finansiella situation, samt finansiella, sociala och miljömässiga risker. Syftet är att uppnå en hållbar och lönsam utveckling för koncernen.