Thomas Nilsson

  • Befattning: Suppleant till Benny Larsson (arbetstagarrepresentant)
  • Född: 1972
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2021