Thomas Nilsson

  • Befattning: Suppleant till Helena Hemström (arbetstagarrepresentant)
  • Född: 1972
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2021

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 8 av 9