Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Jumana Al-Sibai

  • Född: 1972
  • Utbildning: Universitetet i Karlsruhe (TH), Karlsruhe Tekniska Högskola, Tysk land och HEC Lausanne, Schweiz, Diploma in Industrial Engineering.
  • Nationalitet: Tysk
  • Invald år: 2023
  • Externa uppdrag: Ledamot i FKFS (Forschungsinstitut für Kraftfahrwesen und Fahrzeug motoren Stuttgart), Tyskland, samt ledamot i Fraunhofer Institut ISI, Karlsruhe, Tyskland.
  • Arbetslivserfarenhet och övrig information: Medlem i ledningsgruppen för MAHLE GmbH med ansvar för Termisk hantering och VD för MAHLE Behr GmbH & Co. KG*. Olika ledande befattningar inom Robert Bosch GmbH med fokus på ledning, försäljning och strategi. Chef på Simon-Kucher & Partners Strategy & Marketing Consultants.

Oberoende

  • Till Atlas Copco Group och dess ledning: Ja
  • Till större aktieägare: Ja