Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik erbjuder det mest omfattande sortimentet av industriverktyg och monteringssystem på marknaden.

Affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för åtdragning, nitning, sammanfogning, kvalitetssäkring, materialavverkning samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Japan och Ungern.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice ® som leverantör av industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service till fordonsindustrin, till utvalda segment inom verkstadsindustrin samt till fordonsservice.

Strategin är att verksamheten ska fortsätta växa genom att bygga vidare på det tekniska ledarskapet och kontinuerligt erbjuda produkter och service som förbättrar kundernas produktivitet. Viktiga aktiviteter är att utöka produktsortimentet, främst till fordonsindustrin, och tillhandahålla mer service, kunskap och utbildning. Affärsområdet ökar också sin närvaro inom verkstadsindustri och fordonsservice samt på geografiskt utvalda marknader i Asien och Östeuropa. Närvaron förbättras genom användning av flera varumärken. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter. Tillväxt ska uppnås på ett sätt som är ekonomiskt, miljövänligt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

Fordonsindustrin, inklusive underleverantörer, är ett viktigt kundsegment som representerar ungefär hälften av Industritekniks intäkter. Den vanligaste tillämpningen är montering. Fordonsindustrin har legat i framkant när det gäller att kräva mer precisa åtdragningsverktyg som minimerar fel i produktionen och möjliggör lagring och spårning av åtdragningsmomenten. Affärsområdet

har framgångsrikt utvecklat avancerade elektriska industriverktyg och monteringssystem som hjälper kunder att utföra åtdragningar 

enligt deras specifikation, vilket minimerar fel och avbrott i produktionen. Detta omfattar också ett brett erbjudande av lösningar för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Med ökande krav på lägre bränsleförbrukning och lättare material använder fordonsindustrin i allt högre utsträckning alternativa metoder till montering. Affärsområdet erbjuder doseringsutrustning för lim och tätningsmedel samt utrustning för självstansande nitning och tillhörande nitar för att tillgodose dessa krav.

Inom verkstadsindustrin används industriverktyg i ett flertal tillämpningar såsom montering, borrning och materialavverkning. 

Kunderna finns inom montering, till exempel elektronik, flyg- och vitvaror, i verkstadsindustri, skeppsvarv, gjuterier och 

maskintillverkare. Utrustningen som erbjuds är monteringsverktyg för ett brett vridmomentsområde, borrmaskiner, slående verktyg, slipmaskiner, lyftblock och löpvagnar samt tillbehör. Luftmotorer levereras separat för olika tillämpningar i produktionsanläggningar.

Till fordonsservice – bil- och lastbilsverkstäder samt däck och chassiverkstäder – levereras verktyg som slående mutterdragare, andra slående verktyg, borr-, poler- och slipmaskiner. Det finns en växande efterfrågan på service, till exempel underhållsavtal och kalibreringstjänster som ökar kundernas produktivitet.

Marknadstrender


Faktorer som driver efterfrågan


Marknadsposition och konkurrenter

Industriteknik har en ledande marknadsposition globalt i de flesta av sina verksamheter.

Industritekniks konkurrenter inom industriverktyg är Apex Tool Group, Ingersoll-Rand, Stanley Black & Decker, Uryu, Bosch samt flera lokala och regionala konkurrenter. Inom utrustning för limning och tätning är de huvudsakliga konkurrenterna Nordson och Graco.