Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg och -system, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och allmän industri, underhåll och fordonsservice.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind-First in Choice som leverantör av industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service till fordonsindustrin och allmän industri. Strategin är att växa genom att bygga vidare på det tekniska ledarskapet och kontinuerligt erbjuda produkter och service som förbättrar kundernas produktivitet, kvalitet, säkerhet och ergonomi. Viktiga aktiviteter är att utöka produktsortimentet samt tillhandahålla mer service, kunskap och utbildning. Affärsområdet ökar också närvaron på utvalda geografiska marknader. Närvaron stärks av en flervarumärkesstrategi. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter. Tillväxten ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

Marknaden

Fordonsindustrin, och dess underleverantörer, är ett viktigt kundsegment som står för mer än hälften av Industritekniks intäkter. Montering är den vanligaste tillämpningen. Fordonsindustrin har legat i framkant gällande krav på mer precisa åtdragningsverktyg som minimerar fel i produktionen samtidigt som de möjliggör lagring och spårning av åtdragningsmoment. Affärsområdet har framgångsrikt utvecklat avancerade elektriska industriverktyg och monteringssystem som hjälper kunder att utföra åtdragningar enligt deras specifikation samt att minimera fel och avbrott i produktionen. Detta inkluderar ett brett erbjudande av lösningar för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Med ökande krav på lägre bränsleförbrukning och lättare material eftersträvar fordonsindustrin alternativa monteringsmetoder. Marknaden kräver nya teknologier som doseringsutrustning för lim och tätningsmedel samt utrustning för självstansande nitning för att möta dessa krav. Inom allmän industri används industriverktyg i ett flertal applikationer såsom montering, borrning och materialavverkning. Kunderna återfinns inom monteringsapplikationer, till exempel elektronik, flyg, vitvaror, energi och anläggningsmaskiner, i verkstadsindustri, olja och gas, skeppsvarv, gjuterier och maskintillverkare. Erbjudandet omfattar monteringsverktyg för ett brett vridmomentsområde, borrmaskiner, slående verktyg, slipmaskiner, samt tillbehör. Luftmotorer erbjuds separat för olika industrier och tillämpningar. Det finns en växande efterfrågan på service, till exempel inom underhåll och kalibrering, som ökar kundernas produktivitet.

Marknadstrender

  • Högre krav på kvalitet, produktivitet, flexibilitet, ergonomi och minskad miljöpåverkan
  • Mer avancerade verktyg och system, samt ökad betydelse av service, kunskap och utbildning
  • Användning av lättviktsmaterial i transportrelaterade industrier
  • Ökad efterfrågan på elfordon
  • Automatisering av kundernas produktion
  • Digitalisering och efterfrågan på uppkoppling inom produktion

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion
  • Investeringar i industriverktyg och system
  • Förändringar i tillverkningsmetoder och högre krav, till exempel kvalitetssäkring och spårbarhet

Marknadsposition

En ledande marknadsposition globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Multiple Express, fixtured nutrunners at Geely car assembly