Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik erbjuder det mest omfattande sortimentet av industriverktyg och monteringssystem på marknaden.

Affärsområde Industriteknik erbjuder industriverktyg, monteringssystem, produkter för åtdragning, nitning, sammanfogning, kvalitetssäkring, materialavverkning samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och verkstadsindustrierna, underhåll och fordonsservice. De viktigaste enheterna för produktutveckling och tillverkning ligger i Sverige, Tyskland, USA, Storbritannien, Frankrike, Japan och Ungern.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av industriverktyg, monteringssystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvaror och service till fordonsindustrin och verkstadsindustrin. Strategin är att fortsätta växa genom att bygga vidare på det tekniska ledarskapet och kontinuerligt erbjuda produkter och service som förbättrar kundernas produktivitet, kvalitet, säkerhet och ergonomi. Viktiga aktiviteter är att utöka produktsortimentet, främst till fordonsindustrin, och tillhandahålla mer service, kunskap och utbildning. Affärsområdet arbetar också med att öka närvaron på utvalda geografiska marknader. Närvaron stärks genom användningen av en flervarumärkesstrategi. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter. Tillväxten ska ske på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

Multiple Express, fixtured nutrunners at Geely car assembly

Marknaden

Fordonsindustrin, och dess underleverantörer, är ett viktigt kundsegment som står för mer än hälften av Industritekniks intäkter. Montering är den vanligaste tillämpningen. Fordonsindustrin har legat i framkant när det gäller kraven på mer precisa åtdragningsverktyg som minimerar fel i produktionen samtidigt som de möjliggör lagring och spårning av åtdragningsmomenten. Affärsområdet har framgångsrikt utvecklat avancerade elektriska industriverktyg och monteringssystem som hjälper kunder att utföra åtdragningar enligt deras specifikation samt att minimera fel och avbrott i produktionen. Detta inkluderar ett brett erbjudande av lösningar för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Med ökande krav på lägre bränsleförbrukning och lättare material använder fordonsindustrin i allt högre utsträckning alternativa monteringsmetoder. Affärsområdet erbjuder doseringsutrustning för lim och tätningsmedel samt utrustning för självstansande nitning för att tillgodose dessa krav. Inom verkstadsindustrin används industriverktyg i ett flertal applikationer såsom montering, borrning och materialavverkning. Kunderna återfinns inom monteringsapplikationer, till exempel elektronik, flyg, vitvaror, energi och anläggningsmaskiner, i verkstadsindustri, olja och gas, skeppsvarv, gjuterier och maskintillverkare. Utrustningen som erbjuds är monteringsverktyg för ett brett vridmomentsområde, borrmaskiner, slående verktyg, slipmaskiner, lyftblock och löpvagnar samt tillbehör. Luftmotorer erbjuds separat för olika industrier och tillämpningar. Till fordonsservice, bil- och lastbilsverkstäder samt däck- och chassiverkstäder, levereras slående mutterdragare, slående verktyg, borr-, poler- och slipmaskiner. Det finns en växande efterfrågan på service, till exempel inom underhåll och kalibrering som ökar kundernas produktivitet.

Marknadstrender

Faktorer som driver efterfrågan

Marknadsposition och konkurrenter

En ledande marknadsposition globalt inom de flesta av sina verksamheter. Industritekniks konkurrenter inom industriverktyg är Apex Tool Group, Ingersoll-Rand, Stanley Black & Decker, Uryu, Bosch samt flera lokala och regionala konkurrenter. Inom utrustning för limning och tätning är de huvudsakliga konkurrenterna Nordson, Graco och Dürr. För självstansande nitning är huvudkonkurrenterna Stanley Black & Decker och Böllhoff.