Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monterings- och visionsystem, produkter för kvalitetssäkring, samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordons- och allmän industri, flygindustrin, samt underhåll och fordonsservice.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av monteringssystem, visionsystem, produkter för kvalitetssäkring, mjukvara, verktyg för materialavverkning, samt service till fordonsindustrin och allmän industri. Strategin är att fortsätta växa lönsamt genom att bygga vidare på det tekniska ledarskapet och kontinuerligt erbjuda produkter och service som förbättrar kundernas produktivitet, flexibilitet, kvalitet, säkerhet och ergonomi. Viktiga strategiska satsningar handlar om att anpassa produkterbjudandet för att möta den ökade automationen inom kundernas produktionsprocesser, samt tillhandahålla mer service, expertis och utbildning. Affärsområdet ökar också närvaron på utvalda geografiska marknader. Närvaron stärks av en flervarumärkesstrategi. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter. Tillväxten ska ske på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt.

Marknaden

Fordonsindustrin och dess underleverantörer är ett viktigt kundsegment och montering är den vanligaste tillämpningen. Fordonsindustrin har legat i framkant när det gäller krav på mer precisa åtdragningsverktyg som minimerar fel i produktionen samtidigt som de möjliggör lagring och spårning av moment. Affärsområdet har framgångsrikt utvecklat avancerade elektriska industriverktyg och monteringssystem som hjälper kunder att utföra åtdragningar enligt deras specifikation samt minimera fel och avbrott i produktionen. Detta inkluderar ett brett erbjudande av lösningar för kvalitetssäkring och kvalitetsförbättring. Med ökande krav på lägre bränsleförbrukning och lättare material eftersträvar fordonsindustrin alternativa monteringsmetoder. Marknaden kräver nya teknologier som doseringsutrustning för lim och tätningsmedel samt utrustning för självstansande nitning för att möta dessa krav. Industriverktyg används inom allmän industri i ett flertal applikationer såsom montering, borrning och materialavverkning. Kunderna återfinns inom monteringsapplikationer, till exempel inom elektronik, flyg, vitvaror, energi och anläggningsmaskiner, i verkstadsindustri, energisektorn, gjuterier, metall- och papperstillverkning, avancerad materialtillverkning och maskintillverkning. Erbjudandet omfattar monteringsverktyg för ett brett vridmomentsområde, borrmaskiner, slående verktyg, slipmaskiner och tillbehör. Luftmotorer erbjuds separat till olika industrier och tillämpningar. Affärsområdet erbjuder lösningar inom visionsystem som används vid diskret tillverkning, som inom fordonsindustrin, och inom kontinuerliga tillverkningsprocesser, såsom metall- och papperstillverkning, avancerad materialtillverkning och solpaneler. Det finns en växande efterfrågan på service, till exempel inom underhåll och kalibrering, som ökar kundernas produktivitet.

Marknadstrender

  • Automatisering av kundernas produktion
  • Digitalisering och efterfrågan på uppkopplade produkter inom produktion
  • Ökad efterfrågan på eldrivna fordon
  • Ökade krav på kvalitet, produktivitet, flexibilitet och ergonomi, samt ökad efterfrågan på integrerad kvalitetskontroll
  • Ökat fokus på förnybar energi och lagring
  • Användning av lättviktsmaterial i transportrelaterade industrier

Faktorer som driver efterfrågan

  • Industriproduktion
  • Investeringar inom fordonsindustrin
  • Nya tillverkningsmetoder och högre krav, till exempel kvalitetssäkring och flexibilitet

Marknadsposition

En ledande marknadsposition globalt inom de flesta av affärsområdets verksamheter.

Multiple Express, fixtured nutrunners at Geely car assembly