Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background

Vi har en ny identitet för Atlas Copco Group

The Atlas Copco Group logo on a white background
Stäng

Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monterings- och visionsystemslösningar, kvalitetssäkringsprodukter, mjukvara och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordonsindustrin och allmän industri.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av industriverktyg, lösningar för sammanfogning och applicering, visionsystem och relaterad service. Strategin är att fortsätta växa lönsamt genom att vidareutveckla affärsområdets tekniska ledarskap och kontinuerligt erbjuda produkter och service som förbättrar kundernas produktivitet, flexibilitet, kvalitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi. Viktiga strategiska satsningar är att anpassa produkterbjudandet för att möta den ökade automationen inom kundernas produktionsprocesser, samt utöka erbjudandet inom service, expertis och utbildning. Affärsområdet ökar också närvaron på utvalda geografiska marknader. Närvaron stärks av en flervarumärkesstrategi. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter. Tillväxten ska ske på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt. 

Marknaden

På den globala marknaden för industriella handverktyg och monteringssystem med tillhörande service, finns ett stort antal aktörer inom ett brett spektrum av produkter i olika applikationer som montering, borrning och materialbearbetning. Kunder återfinns inom exempelvis fordonsindustrin, anläggningsmaskiner, elektronikindustrin, flygindustrin, vitvaror, energisektorn och allmän industriproduktion. Affärsområdet har varit särskilt framgångsrikt inom utvecklingen av avancerade elektriska industriverktyg och monteringssystem som hjälper kunderna att utföra åtdragningar enligt särskilda specifikationer samt minimera fel och avbrott i produktionen. Med en ökande efterfrågan på elbilar, batteriproduktion och ökad användning av lättare material, söker fordonsindustrin efter innovativa monteringslösningar. Marknaden efterfrågar nya monteringsteknologier så som doseringsutrustning för lim och tätningsmedel, samt självstansande nitning. Marknaden för visionsystem blir allt viktigare, drivet av en växande efterfrågan på automation, kvalitet och produktivitet inom industriell produktion. Lösningar inom visionsystem används både vid diskret tillverkning, som inom fordonsindustrin, och i kontinuerliga processer, så som metalloch pappersproduktion, avancerad materialproduktion och tillverkning av solpaneler.

Marknadstrender

 • Automation av kunders tillverkningsprocesser 
 • Digitalisering och efterfrågan på uppkopplade produkter inom tillverkning 
 • Ökat kundfokus på minskade koldioxidutsläpp 
 • Ökad efterfrågan på eldrivna fordon 
 • Högre krav inom produktivitet, flexibilitet och ergonomi, samt ökad efterfrågan på integrerad kvalitetskontroll 
 • Ökat fokus på förnybar energi och lagring 
 • Användning av lättviktsmaterial inom transportrelaterade branscher

Faktorer som driver efterfrågan

 • Investeringar i produktion inom fordonsoch allmän industri 
 • Ökad produktionskapacitet 
 • Kundinvesteringar i nya produktionslinjer för nya produkter 
 • Kundinvesteringar i effektivare produktionsprocesser 
 • Rörelsekostnader inom fordons- och allmän industri, till exempel gällande kvalitetssäkring och flexibel automation 
 • Investeringar i kundsegment som bidrar till omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt inom de flesta av sina verksamheter.

Multiple Express, fixtured nutrunners at Geely car assembly