Industriteknik

Affärsområdet Industriteknik erbjuder industriverktyg, monterings- och visionsystem, produkter för kvalitetssäkring, samt mjukvaror och service genom ett globalt nätverk. Affärsområdet bedriver utveckling för hållbar produktivitet för kunder inom fordonsindustrin och allmän industri.

Vision och strategi

Visionen är att vara First in Mind—First in Choice som leverantör av industriverktyg, lösningar för  sammanfogning och applicering,visionsystem och relaterad service. Strategin är att fortsätta växa lönsamt genom att bygga vidare på affärsområdets tekniska ledarskap och kontinuerligt  erbjuda produkter och service som förbättrar kundernas produktivitet, flexibilitet, kvalitet, energieffektivitet,  säkerhet och ergonomi.Viktiga strategiska satsningar handlar om att anpassa produkterbjudandet för att möta den ökade automationen inom kundernas produktionsprocesser,  samt utöka erbjudandet inom service, expertis och utbildning. Affärsområdet ökar också närvaron på utvalda  geografiska marknader. Närvaron stärks av en  flervarumärkesstrategi. Affärsområdet söker aktivt efter att förvärva kompletterande verksamheter. Tillväxten ska ske på ett ekonomiskt, miljömässigt  och socialt ansvarsfullt sätt.

Marknaden

Den globala marknaden för industriella handverktyg  och monteringssystem med tillhörande service, består av ett stort antal aktörer inom ett brett spektrum av produkter i olika applikationer som montering, borrning och materialbearbetning. Kunderna återfinns inom exempelvis fordonsindustrin, anläggningsmaskiner, elektronikindustrin, flygindustrin, vitvaror, energisektorn och allmän industriproduktion. Affärsområdet har varit  särskilt framgångsrikt inom utvecklingen av avancerade  elektriska industriverktyg och monteringssystem  som hjälper kunderna att utföra åtdragningar  enligt deras specifikationer samt minimera fel och avbrott i produktionen. Med en ökande efterfrågan på elbilar, batteriproduktion och en ökad användning av lättare  material, söker fordonsindustrin efter alternativa  monteringslösningar. Marknaden efterfrågar nya monteringsteknologier så som doseringsutrustning för lim och tätningsmedel, samt utrustning för självstansande nitning för att tillgodose dessa behov. Marknaden för visionsystem blir allt viktigare,  drivet av en växande efterfrågan på automation, kvalitet och produktivitet inom industriell produktion. Lösningar inom visionsystem används både  vid diskret tillverkning, som inom fordonsindustrin, och i kontinuerliga tillverkningsprocesser, så som metall- och pappersproduktion, avancerad materialproduktion och tillverkning av solpaneler.

Marknadstrender

 • Automation av kunders tillverkningsprocesser
 • Digitalisering och efterfrågan på uppkopplade  produkter inom tillverkning
 • Ökat kundfokus på minskade koldioxidutsläpp
 • Ökad efterfrågan på eldrivna fordon
 • Högre krav inom kvalitet, produktivitet, flexibilitet  och ergonomi, samt efterfrågan på integrerad kvalitetskontroll
 • Fokus på förnybar energi och lagring
 • Användning av lättviktsmaterial inom transportrelaterade Branscher

Faktorer som driver efterfrågan

 • Industriproduktion
 • Investeringar i kundsegment som bidrar till  omställningen till ett koldioxidsnålt samhälle
 • Investeringar inom fordonsindustrin
 • Nya tillverkningsmetoder och högre krav, till exempel inom kvalitetssäkring och flexibilitet

Marknadsposition

Affärsområdet har en ledande position globalt  inom de flesta av sina verksamheter.

Multiple Express, fixtured nutrunners at Geely car assembly