Atlas Copcos syfte

Våra idéer och teknologier hjälper våra kunder att växa och driva utvecklingen framåt. Så är vi med och formar framtiden.

Circle with the Atlas Copco Core values and in the center the purpose statement

Hur skapar vi hållbart värde?

Vårt uppdrag är att skapa hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Det handlar om att vara det första företaget våra kunder, medarbetare och andra intressenter tänker på, och sedan också väljer. Det är så vi säkerställer den finansiella stabilitet som behövs för att kunna investera i ny kunskap och fortsätta göra tekniska framsteg.

 

På vilket sätt behövs vår innovationskraft? Vilken påverkan har vi på samhället och vart är vi på väg? Vårt syfte beskriver just detta och inkluderar alla våra företag och varumärken. För oss handlar det om att utveckla idéer och teknologier som hjälper kunder att växa och driva samhället framåt; det är så vi bidrar vi till en hållbar framtid.

 

Vårt första uppdrag efter att företaget grundades var att tillverka utrustning som användes för att bygga och driva järnvägsnäten. Dessa kom i sin tur att revolutionera både handel och kommunikation, världen kastades in i en ny epok. Sedan dess har vi fortsatt att ta fram lösningar som bidrar till att tillgodose samhällets behov i nära samarbete med våra kunder. Ergonomi, säkerhet och energieffektivitet är några av de områden där vi skapar stora framsteg som gynnar våra kunder och bidrar till en hållbar utveckling.

 

Hur passar innovation, samverkan och engagemang ihop med syftet?

Dessa är våra kärnvärderingar och de vägleder oss i allt vi gör och hjälper oss att nå vårt syfte. Det är just fokus på innovation, nära samarbete med kunder och engagemang för alla intressenter som gör att vi skapar långsiktigt värde och bidrar till en bättre morgondag.