Bolagsstämma

Bolagsstämman är vårt högsta beslutande organ vid vilken alla aktieägare är välkomna att delta.

Participants of Annual General Meeting during coffee break

Aktieägare som önskar kontakta valberedningen eller vill ha en fråga besvarad av styrelsen vid årsstämman kan skicka sina förslag med ordinarie post eller e-post till följande adress:

Atlas Copco AB,

Att: Chefsjurist,

SE-105 23 Stockholm,

Sweden

[email protected] eller [email protected]

Förslagen måste nå styrelsen och valberedningen senast sju veckor före årsstämman för att kunna inkluderas i kallelsen och agendan för årsstämman.