Introduktion till bolagsstyrning

Bolagsstyrning är de regler, rutiner och processer genom vilka ett bolag styrs och kontrolleras, och som säkrar den långsiktiga tillväxten.

Bra bolagsstyrning handlar om mer än att följa gällande regler; det handlar också om att göra vad som är rätt.

Utmaningen är att hitta en balans mellan risk och kontroll i en decentraliserad ledarskapsmodell. Målet är att vara hållbara när det gäller såväl produktivitet och lönsamhet som styrning. Atlas Copco AB är ett publikt aktiebolag noterat på Nasdaq Stockholm AB (Nasdaq Stockholm). Atlas Copco Gruppens bolagsstyrning baseras på svenska regler och svensk lagstiftning. Främst den svenska aktiebolagslagen, men även noteringsavtalet med Nasdaq Stockholm, Svensk kod för bolagsstyrning, bolagsordningen och andra relevanta regelverk.

Rapporter om koncernens styrning

Rapporter om koncernens styrning finns i Atlas Copco Gruppens årsredovisning, under ”Koncernens styrning”.

Bolagsordning

Bolagsordningen reglerar hur Atlas Copco Group gör affärer. Den antogs senast under bolagsstämman 2023 och finns registrerade hos Bolagsverket. Ladda ner bolagsordningen här.

Hållbarhet och etiska riktlinjer

Hållbarhet är en viktig del av Atlas Copco Gruppens vision och tydligt integrerat i Gruppens uppdrag. En integrerad hållbarhetsstrategi hjälper företaget att på ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt sätt skapa ett större värde för aktieägarna. Genom att beakta och ta hänsyn till kultur och lagar i de länder där bolaget verkar, månar Atlas Copco om att vara en ansvarsfull samhällsaktör. Varje anställd, chef och affärspartner förväntas följa den bolagspolicy som redovisas i Atlas Copco Gruppens affärskod. Atlas Copco Group stöttar också följande internationella standarder och riktlinjer:

People talking in the office