Frågor och svar

Har du frågor? Denna sida ger dig en lista med vanliga frågor och svar.

Young woman checking her tablet

Var hittar jag information om årsstämman?

Information om årsstämman hittar du under sektionen ”Koncernens styrning” på sidan "Årsstämma".

Vilka finansiella mål har Atlas Copco-gruppen?

Atlas Copco Gruppens vision är att vara First in Mind—First in Choice för sina intressenter. Denna vision driver gruppens strategier och mål för verksamheten. De finansiella målen är:

  • årlig försäljningstillväxt på 8% över en konjunkturcykel
  • bibehållen hög avkastning på sysselsatt kapital
  • årlig utdelning på cirka 50% av resultat per aktie

Vilken är Atlas Copco Gruppens utdelningspolitik?

Utdelningen till aktieägarna ska reflektera företagets resultat och kassaflödets utveckling liksom framtida tillväxtmöjligheter. Styrelsens uppfattning är att utdelningen bör motsvara cirka 50% av resultat per aktie. Du hittar mer information om utdelningen här.

Vad är skillnaden mellan Atlas Copcos A- och B-aktier?

Skillnaden ligger i rösträtten. En A-aktie berättigar till en röst på årsstämman medan en B-aktie berättigar till en tiondels röst. En A-aktie och en B-aktie har samma rätt till kapital och får lika mycket i utdelning. Läs mer om Atlas Copco AB-aktien.

Vad menas med "tyst period"?

Atlas Copco Group arrangerar inga möten med press, media, investerare, analytiker eller andra aktörer på kapitalmarknaden under en period av 30 dagar före publiceringen av en kvartalsrapport. Gruppen svarar enbart på frågor av generell natur under den tysta/stängda perioden. I kalendern hittar du uppdaterad information om när vi publicerar nästa rapport och när vi har tyst period.

Vilka är Atlas Copco Gruppens största aktieägare?

Atlas Copco Gruppens största ägare är det svenska investmentbolaget Investor AB. För att se en lista på de största ägarna, besök sidan aktieägare.

Hur kan jag beställa en tryckt version av årsredovisningen?

Du kan beställa en tryckt version av årsredovisningen genom att maila oss på [email protected]

Var ligger Atlas Copco Gruppens huvudkontor?

Vårt huvudkontor ligger i Sickla, lite utanför Stockholm. Atlas Copco AB Sickla Industriväg 19 105 23 Stockholm Telefonnummer till växeln: 08 743 8000