Din webbläsare stöds inte

Du använder en webbläsare som vi inte längre har stöd för. Om du vill fortsätta att besöka vår webbplats väljer du en av följande webbläsare som stöds.

Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att föreslå kandidater till styrelsen. Kandidaterna ska ha kunskap och erfarenhet som kan bidra till att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla Atlas Copco.

I enlighet med svensk bolagsstyrningskod och vad som antagits av årsstämman 2016 utgörs valberedningen av representanter för de fyra största direktregistrerade aktieägarna per den 31 augusti 2020 samt av ordföranden i Atlas Copco ABs styrelse. Valberedningens ledamöter för årsstämman 2021 offentliggjordes den 24 september 2020 med en ändring som offentliggjordes den 12 oktober 2020 och framgår nedan. De representerar omkring 29 procent av samtliga röster i bolaget. Ledamöterna erhåller ingen kompensation för sitt arbete med valberedningen.

  • Petra Hedengran, Investor AB (valberedningens ordförande)
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Mikael Wiberg, Alecta
  • Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB
  • Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB

Atlas Copcos årsstämma hölls den 27 april 2021.