Valberedning

Valberedningens uppgift är bland annat att föreslå kandidater till styrelsen. Kandidaterna ska ha kunskap och erfarenhet som kan bidra till att på ett hållbart och lönsamt sätt utveckla Atlas Copco Group.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och kriterierna beslutade av årsstämman 2016 ska valberedningen utgöras av representanter för de fyra största direktregistrerade eller ägargrupperade aktieägarna, som anges i aktieboken per den 31 augusti 2023, tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningens ledamöter för årsstämman 2024 offentliggjordes den 11 september 2023. De representerar omkring 30 procent av samtliga röster i bolaget. Ledamöterna erhåller ingen kompensation för sitt arbete med valberedningen.

Valberedningen för årsstämman 2024:

  • Petra Hedengran, Investor AB (valberedningens ordförande)
  • Jan Andersson, Swedbank Robur fonder
  • Helen Fasth Gillstedt, Handelsbanken Fonder AB
  • Mikael Wiberg, Alecta
  • Hans Stråberg, ordförande Atlas Copco AB

Atlas Copco Gruppens årsstämma kommer att hållas den 24 april 2024.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens per e-post, [email protected] eller kontakta Eva Klasén, Atlas Copco AB, SE-105 23 Stockholm, Sweden.