Att skapa värde för våra kunder

Atlas Copco Group har en global närvaro med försäljning i 180 länder och medarbetare i mer än 70 länder. Vi bygger långsiktiga relationer med våra kunder och finns där de finns.

Vårt uppdrag är att leverera hållbar, lönsam, inkluderande tillväxt. Vi söker ständigt efter nya sätt att hjälpa våra kunder att bli effektivare, oavsett om det gäller att införa smartare, uppkopplade lösningar, kortare monteringstider eller ökad säkerhet. Våra servicedivisioner arbetar nära våra kunder och får på så sätt djup kunskap om hur vi kan hjälpa dem att öka sin produktivitet på ett hållbart sätt.

Hur vi möter våra kunders behov och skapar värde

verksamhetsoptimering atlas copco

Våra marknadsledande kompressorer, vakuumlösningar, generatorer, pumpar, industriverktyg och monteringssystem är avgörande för våra kunders produktion och våra proaktiva servicelösningar säkerställer att de får ut så mycket som möjligt av varje investering. 

 

En av våra högsta prioriteringar är att ha ett långsiktigt perspektiv när vi utvecklar innovativa produkter och servicelösningar. Vi designar produkter som ger kunder konkreta fördelar gällande produktivitet, energieffektivitet och/eller en lägre livscykelkostnad. Vi vill vara världsledande i allt vi gör och strävar ständigt efter att sätta nya industristandarder. Att följa högsta möjliga etiska standard, med en nolltolerans för korruption, är väsentligt för långsiktig tillväxt. Alla våra medarbetare och affärspartners förväntas därför följa Atlas Copco Gruppens affärskod.

Läs mer om Affärskoden här.

Employees discussing in the field.

Besök vår innovationssida

Från idé till innovation, lär dig mer om hur vi jobbar med innovation.

Läs mer

Loading...