Benny Larsson

  • Befattning: Styrelseledamot (arbetstagarrepresentant)
  • Född: 1972
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2018

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 8 av 8