Benny Larsson

  • Befattning: Styrelseledamot
  • Född: 1972
  • Nationalitet: Svensk
  • Invald år: 2018
  • Externa uppdrag: Kassör i verkstadsklubben Atlas Copco Tierpverken, IF Metall

Närvaro

  • Styrelsenärvaro: 3 av 7, full närvaro sedan de valdes in.